Webbplatsen www.sns.sll.se har upphört

Du tycks försöka nå en sida som tidigare låg under www.sns.sll.se.
I och med att Södertälje Sjukhus bolagiserades och blev en självständig enhet 1 april 2009 blev SLSO ny huvudman för primärvård, vårdcentraler och psykiatri i södertäljetrakten.